Klíště může být přenašečem více než jednoho závažného onemocnění.

Léčbu boreliozy často komplikuje souběžná infekce způsobená přítomností dalšího patogena v klíštěti.

Klíště může být přenašečem více než jednoho závažného onemocnění. Koinfekce obvykle vede k intenzivnějšímu průběhu akutní fáze onemocnění a většímu souboru příznaků, které jsou méně specifické. V důsledku komplikovanější diagnostiky, se prodlužuje doba rekonvalescence. Často je koinfekce objevena až poté, co pacient nereaguje na léčbu a je zřejmé, že příznaky jsou způsobeny jiným patogenem. 

 

V laboratoři Protean jsme zaznamenali následující výskyt koinfekce:

  • Klíšťata pozitivní na Borelie byla ve 12,1% případů infikována současně některým z dalších sledovaných patogenů.
  • 8,1 % bylo současně nositeli Anaplasma phagocytophila (Ehrlichie).
  • 1,4 % bylo zároveň pozitivních na přítomnost Babesia sp.
  • 1,5 % bylo také pozitivních na virus klíšťové encefalitidy - TBEV
  • 1,1 % bylo též nositelem podceňované bakterie Neoehrlichia mikurensis

Koinfekce klíšťat

Tyto údaje ukazují, že současný výskyt více než jednoho patogena u klíšťete není nijak výjimečný.

Vzhledem k faktu, že antibiotika používaná k léčbě lymské boreliózy nejsou účinná na všechny patogeny, které se mohou vyskytovat v infikovaném klíštěti současně, je nejdůležitější včasná diagnóza a volba účinné léčby. 

U pacientů byly nejčastěji pozorovány koinfekce boreliózy s ehrlichiózou a babesiózouPacienti s koinfekcí vykazují různorodější, intenzivnější a přetrvávající příznaky. Výskyt pro boreliozu typické skvrny (erythema migrans) je při koinfekci nižší a pacienti mnohem častěji vykazují chřipkové příznaky, jako horečka, zimnice, pocení, bolesti hlavy či nevolnost. Často také dochází ke zvětšení sleziny. Pokud se u pacientů s lymeskou boreliozou objeví anemie nebo pokles počtu trombocytů, může to znamenat koinfekci babesiemiNeutropenie, tedy pokles počtu bílých krvinek, může indikovat ehrlichiózu. Závažná je také prokázaná koinfekce s neoehrlichií, protože onemocnění způsobené touto bakterií bylo objeveno nedávno, a dosud není dostupná rutinní diagnostika.

Klíšťová onemocnění se většinou nevyskytují v době chřipek, takže u pacientů s lymeskou boreliózou, kteří vykazují přetrvávající chřipkové příznaky, anemii, trombocytopenii a nereagují na aplikovanou léčbu, by měla být brána v úvahu pravděpodobná koinfekce s babesiózou.

Léčení koinfekcí bývá  zdlouhavé, což je způsobeno pozdní diagnózou dalšího patogena a tedy neadekvátní léčbou.  

 

 

Více informací najdete zde: 

Pokročilá témata v lymské nemoci

Coinfections Acquired from Ixodes Ticks

About Lyme Disease Co-infection

1 příspěvek v diskuzi

Načítám komentáře...

Váš komentář

6 důvodů, proč se s klíšťaty obrátit na nás

3 dny
Nejrychlejší v ČR
8 nemocí
Nejkomplexnější analýza
Vyšetření v Praze
Sběrné místo
18 000 klíšťat
Nejvíce zkušeností
24/7
Nonstop telefonická podpora
expresní analýza a další
Nadstandardní služby
+420 724 731 832 nebo
+420 380 120 427 (24 hodin denně)
laborator@kliste.cz
Protean s.r.o.
Dolní 2102/2 (Státní veterinání ústav)
370 04 České Budějovice
IČ: 28089421