Výskyt nakažených klíšťat v krajích

V zobrazeném grafu jsou zpracovány výsledky z vyšetření více než dvanácti tisíc klíšťat zaslaných do laboratoře Protean s.r.o. Graf ukazuje podíl klíšťat nakažených boreliózou, klíšťovou encefalitidou, ehrlichiózou a babesiózou v jednotlivých krajích.

Výskyt infikovaných klíšťat v krajích

Výskyt infikovaných klíšťat v krajích

Nejvyšší výskyt klíšťat přenášejících Lymeskou boreliózu byl v kraji kraji Libereckém a Olomouckém (>12 %). Nejnižší podíl infikovaných klíšťat byl zaznamenán v Pardubickém a Moravskoslezském kraji (< 8 %). Průměrný výskyt dosáhl 10 % pozitivních klíšťat.

Výskyt viru klíšťové encefalitidy u zaslaných klíšťat nepřekročil 3 %. Vyšší výskyt klíšťat přenášejících tuto chorobu byl v kraji Jihomoravském a Pardubickém. Nejméně pozitivních klíšťat bylo z kraje Zlínského a Ústeckého.

Celorepublikový průměr výskytu ehrlichií u klíšťat byl 2,2 %. Vyšší výskyt byl v kraji  Olomouckém. Nejmenší v kraji Královéhradeckém a Libereckém.

Překvapením je poměrně značný výskyt klíšťat přenášejících prvoka rodu
Babesia. V průměru bylo 6 % klíšťat pozitivních. Nadprůměrný výskyt byl ve  Středočeském a Jihomoravském kraji. Nejnižší  v kraji Ústeckém a Královéhradeckém.

Z klíšťat vyšetřovaných na přítomnost patogenů rodu Bartonella byla pozitivní klíšťata ve Středočeském, Jihočeském, Olomouckém, Moravskoslezském kraji, na Vysočině a v Praze.

Klíšťata přenášející tularemii byla zatím zaznamenána v kraji Jihočeském, Libereckém, Středočeském a v Praze.

Původce nedávno objevené neoehrlichiozy byl zaznamenán v klíšťatech z kraje  Středočeského, Plzeňského, Moravskoslezského a z Prahy. 


Uvedené výsledky představují přehled výsledků analýzy parazitů, kteří byli vyjmuti z kůže lidí na území celé ČR. Geografické rozložení analyzovaných vzorků je v tomto případě zcela náhodné a data tedy nelze přímo porovnávat s výsledky uváděnými v odborné literatuře, které vycházejí ze sběrů klíšťat jen v určitých lokalitách. Výsledky nelze samozřejmě srovnávat ani s daty o výskytu hlášených onemocnění, kde hraje velkou roli také počet lidí pohybujících se v daných lokalitách- např. v turisticky oblíbených oblastech v okolí řek a vodních nádrží.

Z důvodu malého množství vzorků z některých lokalit nejsou data statistickou analýzou. Fakt, že v určitém kraji nebylo žádné klíště pozitivní rozhodně neznamená, že se v dané lokalitě pozitivní klíšťata nevyskytují.


Celková promořenost klíšťat

promořenost klíšťat


Přehled výskytu nakažených klíšťat v jednotlivých okresech je zobrazen v mapkách.

TBEV okresy

Výskyt infikovaných klíšťat v jednotlivých letech 

výskyt nakažených klíšťat v jednotlivých letech

14 příspěvků v diskuzi

Načítám komentáře...

Váš komentář

Související články

Alarmující fakta o babesióze 2.4.2019, 0 komentářů
Promořenost klíšťat 17.9.2019, 4 komentářů

6 důvodů, proč se s klíšťaty obrátit na nás

3 dny
Nejrychlejší v ČR
7 nemocí
Nejkomplexnější analýza
Vyšetření v Praze
Sběrné místo
12tis. klíšťat
Nejvíce zkušeností
24/7
Nonstop telefonická podpora
expresní analýza a další
Nadstandardní služby
+420 724 731 832 nebo
+420 380 120 427 (24 hodin denně)
laborator@kliste.cz
Protean s.r.o.
Dolní 2102/2 (Státní veterinání ústav)
370 04 České Budějovice
IČ: 28089421